Ajudem a fer crèixer els projectes dins de beta.coop.
Quan estan llestos, és el moment de contituir la cooperativa.